Receptie en brandronde

Veiligheid begint bij de receptie. Daarom is het belangrijk dat deze door professionals bemand wordt. De receptionist vangt het telefonische verkeer op en ontvangt mensen. Daarnaast is er een mogelijkheid om andere administratieve werkzaamheden te verrichten. Onder andere agendabeheer en (interne) postverwerking. De receptiediensten worden naar behoefte ingevuld.

Om de veiligheid te waarborgen in uw pand na werktijd controleert onze beveiligingsbeambte of er geen inbraak- en brandrisico’s zijn. Uw bedrijf wordt nauwkeurig gecontroleerd op het goed afgesloten zijn van ramen en deuren, of de verlichting uit is, eventuele lekkage en ten onrechte ingeschakelde of uitgeschakelde apparatuur.

Bij vermeende onregelmatigheden zal onze beveiligingsbeambte actie ondernemen of direct de betreffende instanties inlichten waaronder de contactpersoon van het bedrijf, politie of brandweer. Indien gewenst kan toezicht gehouden worden op mensen die overwerken, extern schoonmaakpersoneel of andere specifieke omstandigheden van uw bedrijf. Na deze werkzaamheden is er ook de opties om uw bedrijfsalarm aan te zetten door de beveiligingsbeambte. Dit gebeurt via een speciale training.